Nurettin AYAZ

KIRSAL TURİZM GELİŞTİRME SÜRECİNDE BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A Research on the Opinions of Mayors Within the Context of the Development of Rural Tourism

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi

2015 - Sayı: 1

Sayfalar: 1 - 26

Benzer Makaleler

YEREL HALKIN KIRSAL TURİZME BAKIŞ AÇISI: SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI ÖRNEĞİ

lnternational Journal of Geography and Geography Education

Süleyman AKKAŞOĞLU, MURAT TELBALKAN, Ece ZEYBEK YILMAZ, Şevki ULAMA

İŞ ESNEKLİĞİ ve İŞLETME REKABETÇİLİĞİ İLİŞKİSİ: TURİZM İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tülay POLAT ÜZÜMCÜ

KIRSAL KALKINMADA KIRSAL TURİZMİN ROLÜ: TÜRKİYE ARAŞTIRMASI

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Nurdan KUŞAT

Kültürel Peyzajların Kırsal Turizm İle Kullanım İlişkisinin Değerlendirilmesi: Cumalıkızık-Bursa Örneği

Bartın Orman Fakültesi Dergisi

Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN, Aysun ÇELİK ÇANGA, Tuğçe SÖKMEN

Kırsal Turizm İşletmelerinde Yenilik Engellerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Sibel SÜ ERÖZ

Polonezköy’de Kırsal Turizme İlişkin Değerlendirmeler

Bartın Orman Fakültesi Dergisi

Pınar BOLLUKCU, Gökçe ZEVİT

KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA KIRSALDA KADININ DURUMUNA BİR BAKIŞ: VAN OTLU PEYNİRİ ÜRETİMİ ÖRNEĞİ

lnternational Journal of Geography and Geography Education

Emine CİHANGİR, Özlem DEMİRHAN, Mehmet ŞEREMET

MAMAK(ÇANAKLI) BELDESİNDE(AĞLASUN-BURDUR) GELENEKSEL YÖNTEMLERLE SÜRDÜRÜLEN TOPRAK KAP ÜRETİMİNİN KIRSAL TURİZM BAĞLAMINDA İRDELENMESİ

Doğu Coğrafya Dergisi

Salih CEYLAN