Sebla Gökçe İMREN, Ayşe Rodopman ARMAN, Funda GÜMÜŞTAŞ, Yasemin YULAF, Özlem ÇAKICI

Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu ve/veya Davranım Bozukluğu Eşhastalanımı Olan ve Olmayan DEHB Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Aile İşlevselliğinin Değerlendirilmesi

Family Functioning in Attention Deficit Hyperactivity Disorder with or without Oppositional Defiant Disorder/Conduct Disorder Comorbidity

Cukurova Medical Journal

2013 - Cilt: 38 - Sayı: 1

Sayfalar: 22 - 30

Benzer Makaleler