Serpil PEKDOĞAN

Reggio Emilia Yaklaşımı Üzerine Bir Çalışma

A Study on the Reggio Emilia Approach

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2012 - Cilt: 12 - Sayı: 2

Sayfalar: -

Benzer Makaleler

Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları, KB Türkiye

Türkiye Jeoloji Bülteni

Seray Çınar Yıldız, Süha Özden, Salih Zeki Tutkun, Özkan Ateş, Selda Altuncu Poyraz, Sevinç Kapan Yeşilyurt, Öznur Karaca

TÜRKİYE’DE SPORUN YÖNETSEL YAPISI İÇİNDE SPOR FEDERASYONLARI

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

A. Faik İMAMOĞLU

PREDICTION of 305-DAY MİLK PRODUCTİON FROM PARTIAL MİLK YIELDS in BROWN-SWISS CATTLE REARED in THE RESEARCH FARM of ATATÜRK UNIVERSITY / ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA ÇİFTLİĞİNDE YETİŞTİRİLEN ESMER SIĞIRLARDA KISMİ SÜT VERİMLERİNDEN 305-GÜNLÜK SÜT VERİMİ

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Mete YANAR

AİLE KATILIMININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE VE 2006 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINDAKİ YERİ

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ayşenur YAZAR, Meryem ÇELİK, Mehmet KÖK

“Akıcı Okuma Becerilerinin Okuduğunu Anlamayı Yordama Düzeyi

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

Muhammet Baştuğ, Hayati Akyol

Duygusal ve Kişilik İlişkili Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeği’nin Kısa Formu

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Kemal ÖZTEMEL

Stereolitografi ile üç boyutlu (3B) olarak biyobaskılanmış yapay kalp kapakçıklarının biyouyumluluk özelliklerinin analizi

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Ali AKPEK

İRAN’IN NÜKLEER ANLAŞMA SONRASI AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERINI GÜVENLİKLEŞTİRMEYE DEVAM ETMESİ: AKTÖR VE BAĞLAM-MERKEZLİ ANALİZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sevgi BALKAN-ŞAHİN