Abdulkadir AKTÜRK, Akkan AVCİ, Müge GÜLEN, Mehmet Oğuzhan AY, Ferhat İÇME, Salim SATAR

Acil Anabilim Dalına Travma Sonrası Kabul Edilen Geriatrik Hastaların İleriye Dönük Analizi

Prospective Analysis of Geriatric Patients Admitted to Emergency Department With Trauma

Cukurova Medical Journal

2013 - Cilt: 38 - Sayı: 4

Sayfalar: 687 - 695

Benzer Makaleler

Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Seçil TAYLAN, Sevban ARSLAN

Eyvah Hasta Morarmış

Cukurova Medical Journal

Hatice DOĞAN, Banu Karakuş YILMAZ, Erdem ÇEVİK, Murat CARUS

Minör kafa travması ve posttravmatik baş ağrısı arasındaki ilişki

Cukurova Medical Journal

Mediha DOĞAN, Ahmet SEBE, Mehmet Oğuzhan AY, Serenat ÇİTİLCİOĞLU, Müge Elarslan KARA, Ufuk SARAÇOĞLU, Mehmet CANACANKATAN, Yağmur TOPAL

Çocuk acil servise senkop nedeniyle getirilen 1020 olgunun geriye dönük değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Gülçin BOZLU, Fatma DURAK, Derya DUMAN, Derya KARPUZ, Mustafa KÖMÜR, Olgu HALİLOĞLU

Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporların Değerlendirilmesi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Serap YEMENİCİ, Mustafa Burak SAYHAN, Ömer SALT, Ahmet YILMAZ

ACİL SERVİS SAĞLIK HİZMETLERİNDE BAŞVURU TEKRARI SORUNU: TÜRKİYE’DE BİR DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS ARAŞTIRMASI

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Emrullah İNCESU, Umut BEYLİK, Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ

Acil Servise Baş Ağrısı ile Gelen Olguların Nörogörüntülemesi: Bir Retrospektif Analiz

Cukurova Medical Journal

İbrahim ATCI, Serdal ALBAYRAK, Hakan YILMAZ

ŞİDDETİN ORTAYA ÇIKARDIĞI PSİKOLOJİK TRAVMAYLA BAŞ ETMEDE SPORUN İŞLEVSELLİĞİ

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Mustafa KOÇ