Müge GÜLEN, Mehmet Oğuzhan AY, Davut KAPLAN, Selen ACEHAN, Ferhat İÇME

Oftalmik Timolol Maleat Kullanımına Bağlı Semptomatik Bradikardi ve Senkop

Symptomatic Bradycardia and Syncope due to Ophthalmic Timolol Maleate

Cukurova Medical Journal

2014 - Cilt: 39 - Sayı: 4

Sayfalar: 0 -

Benzer Makaleler

Beyaz Lahana Ekstresi Amiodaronun Sıçanlarda Kalp Dokusu Üzerindeki Zararlı Etkilerini İyileştirir

Experimed

Hazal HAZİNECİ, İsmet Burcu TÜRKYILMAZ, Ünsal Veli ÜSTÜNDAĞ, Ebru EMEKLİ-ALTURFAN, Burçin Alev TÜZÜNER, Tuğba TUNALI-AKBAY, Refiye YANARDAĞ, Ayşen YARAT

Kamu Harcamaları ve Vergi Gelirlerinin Ekonomik Konjonktür Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Osman TÜZÜN, Ramazan Ekinci, Şahin Karabulut

Translational Perspective of Mathematical Models Used in The Assessment of Cellular Synergy in Cytotoxicity Assays

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Layka Abbasi ASBAGH, Aslı DENİZ, Selim UZUNOĞLU, Rüçhan USLU

Turunçgil bahçelerinde yaprakbiti parazitoiti Binodoxys angelicae (Haliday) (Hymenoptera: Braconidae)’ya bazı insektisitlerin etkileri

Bitki Koruma Bülteni

Mehmet KARACAOĞLU, Serdar SATAR

Bradikardiye Sekonder Paroksismal Atriyum Fibrilasyonu Ataklarını Nasıl Önleriz?

Koşuyolu Heart Journal

Yusuf Türkmen, Cüneyt Koçaş, Işıl Uzunhasan, Cengizhan TÜRKOĞLU, Mustafa Yıldız

Çarpıntı, göğüs ağrısı ve senkop yakınmalı çocuklarda holter monitorizasyon sonuçları: Sekiz yıllık deneyim

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Olgu Hallıoğlu, Dilek Giray, Derya Karpuz, Abdullah Özyurt

Bazı insektisitlerin Süne yumurta parazitoitleri Trissolcus spp. (Hymenoptera: Scelionidae)’nin erginine etkileri

Bitki Koruma Bülteni

Numan BABAROĞLU, Avni UĞUR

Tekrarlayan Şüpheli Senkoplu Hastalarda Çift Doz Dilaltı Nitrogliserin ile Yapılan Eğik Masa Testinin Reprodusibilitesi

Koşuyolu Heart Journal

Çayan ÇAKIR