Halil ÇOKÇALIŞKAN, Gönül Sakız, Midrabi Cihangir DOĞAN

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerine Yönelik Özdüzenlemeli Öğrenme Envanteri’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Development of the Self-Regulated Learning Inventory for Primary School Fourth Grade Students: Validity and Reliability Study

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

2019 - Cilt: 14 - Sayı: 28

Sayfalar: 324 - 346