Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN, Evgin ÇAY, Burak BOZAK

Çoklu Yetersizliği Olan Bireylerle Yapılmış Tek Denekli Araştırmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme

Examination of Single-Subject Researchs on Individuals with Multiple Disabilities: Systematic Review

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

2020 - Cilt: 21 - Sayı: 2

Sayfalar: 357 - 381