Hüseyin AKYÜZ

İmam Hatip Liselerinde Hadis Dersi Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme: Artvin İli Örneği

An Assesment on Teaching the Hadith Course in Imam Hatip High Schools: The Case of the City of Artvin

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2013 - Cilt: 13 - Sayı: 2

Sayfalar: -