Şükrü AKDOĞAN, Mustafa Halid KARAARSLAN

Gençlerin Kendilerinin ve Ailelerinin Giysi Tüketimi Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri: Nevşehir Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

YOUNG PEOPLE’S EVALUATION ON THEIR FAMILIES’ AND THEIR OWN CLOTHES CONSUMPTION HABITS: A STUDY ON STUDENTS ATTENDING IN NEVŞEHIR UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2011 - Cilt: 1 - Sayı: 30

Sayfalar: 373 - 395