Rüya Yılmaz, Okan Yılmaz

Halkın Çevre Bilincinin Saptanması ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Bilinç Üzerine Etkileri: Kırklareli Örneğinde

Determining the Environmental Awareness of Local People and Effects of Socio-Economic Features upon Environmental Awareness: The Case Study of Kırklareli

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2017 - Cilt: 54 - Sayı: 3

Sayfalar: 301 - 310