Munevver MERTOGLU

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020 - Cilt: 20 - Sayı: 2

Sayfalar: 932 - 944

Benzer Makaleler

Isparta Civarında Kültürü Yapılan Mitcham Nanesi Hakkında

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Mekin TANKER, Muallâ YENEN, Ersun ERGÖZ

DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÜNİVERSİTE ÖRGÜTLENMESİ

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Erkan ERDİL, M.teoman PAMUKÇU, İ.semih AKÇOMAK, Yelda ERDEN

Antiasit Maddelerin Antikoiinerjik İlaçların Aktiviteleri Üzerine Etkileri

İstanbul Journal of Pharmacy

Güntekin, Kasım, Atilla SUNAM, GÜVEN, HINCAL

HASTALARIN HEKİMLERİN KENDİLERİ İLE KURDUKLARI İLETİŞİMİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - AN EMPIRICAL INVESTIGATION FOR MEASURING PATIENT’S COMMUNICATION SATISFACTION WITH THEIR PHYSICIAN

Öneri Dergisi

B. Aydem ÇİFTÇİOĞLU, Güven ORDUN

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BELARUS ÖRNEĞİ

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten

Gökhan YAĞCI

Tüketicilerin Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Farkındalıkları Üzerinde Viral Pazarlama Uygulamalarının Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ebru TAŞ, Sevtap ÜNAL, İsmail ERKAN

AİLE HEKİMLİĞİNDE ZORUNLU SEVK ZİNCİRİNİN UYGULANMAMASININ SAĞLIK HARCAMALARINA ETKİSİ: ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Sosyal Güvence

Mutlu BANKUR

Bir Yurt Dışı Edebiyat Etkinliği: Türk Edebiyatı Kıbrıs’ta Projesi

Türk Kütüphaneciliği

İsmail ARAYICI, Şenol KARADENİZ, Kübra ATA ÖĞÜT