Canset Tütüncüoğlu, İdil Kaya Balkan

Diyabetli Çocuğu Olan Annelerin Aile İşlevlerinin ve Durumluk - Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Family Functions and State - Trait Anxiety Among Mothers Of Diabetic Children

Psikoloji Çalışmaları

2013 - Cilt: 33 - Sayı: 1

Sayfalar: 17 - 39