Yudum Akyıl, Anıl Üstünel, Sadıka Alkan, Hüner Aydın

Türkiye’de Çift ve Ailelerle Çalışan Uzmanlar: Demografik Özellikler, Eğitim ve Klinik Uygulamalar

Professionals Who Work with Couples and Families in Turkey: Demographic Characteristics, Educational Background and Clinical Practices

Psikoloji Çalışmaları

2015 - Cilt: 35 - Sayı: 1

Sayfalar: 57 - 84

Benzer Makaleler

İşgücünün Yüklenmesi: Yüksek Öğretimde Bilgi Ekonomisine Dayalı E-Materyal Geliştirme Süreçleri

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Erdem ÖNGÜN, Aşkin DEMIRAĞ

Yaş, İstihdam ve Eğitim Reformları: Türkiye İşsizlik Oranına Alternatif Bakış

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Nevin ÇAVUŞOĞLU, Philip HEAP, Robert HORN

Sınıf Öğretmen Adaylarının Bazı Kimya Kavramlarını Anlama Düzeylerinin Klinik Mülakatlarla Tespiti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hülya Demircioğlu

Özel Yetenekli Öğrencilerin Çevre Farkındalık ve Duyarlılıkları: “Bilim ve Sanat Kâşifleri Doğada”

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yakup AYAYDIN, Duygu ÜN, Burçin ACAR-ŞEŞEN, Seda USTA-GEZER, Sezen CAMCI-ERDOĞAN

AİLE İŞLETMELERİNDE AİLE ÜYELERİNİN İSTİHDAMI DENİZLİ AİLE İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ayşe İRMİŞ, Neslihan AKÇA

Değer Eğitimde Özdeşim Kurma: Hz. Muhammed (sav) Örneği

Değerler Eğitimi Dergisi

Sevgi COŞKUN KESKİN, İklima Betül ERTÜRK, Zehra Betül KOCAMAZ

DEĞİŞEN MÜZE EĞİTİMİ ALGISI ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

MELEK KÖRÜKCÜ

Eğitim Kalitesinin Genç İşsizliği ile İlişkisi: PISA Test Sonuçları Üzerinden Bir Değerlendirme

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi

Pelin MASTAR ÖZCAN, Umut TEPEKULE, Gül KAYALIDERE