Basavraj S NAGOBA, Bharat WADHER, Sohan SELKAR

In-vitro susceptibility of multiple drug resistant Pseudomonas aeruginosa to organic acids

In-vitro susceptibility of multiple drug resistant Pseudomonas aeruginosa to organic acids

Journal of Microbiology and Infectious Diseases

2013 - Cilt: 3 - Sayı: 02

Sayfalar: 67 - 70

Benzer Makaleler

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aerognosa Suşlarında Homoserin Lakton Üretimi ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması

Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences

Seyhan Ulusoy, Gülgün BOŞGELMEZ-TINAZ, Seyhan ULUSOY

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen pseudomonas aeruginosa suşlarının virulans faktörlerinin incelenmesi

Cukurova Medical Journal

Salih MAÇİN, Fatma Nur AKDOĞAN KITTANA, Yakut Akyön YILMAZ

Çoklu Antibiyotik Dirençli Gram Negatif Bakterilerde Kolistin Duyarlılığının Belirlenmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Orhun ÖZTÜRK, Candan ÖZTÜRK, Nuran DELİALİOĞLU, Gürol EMEKDAŞ

Klorzoksazonun antibakteriyel etkisinin belirlenmesi

Cukurova Medical Journal

Mostafa NORİZADEH TAZEHKAND, Mehmet Bertan YILMAZ

KONTAKT LENS SOLÜSYONLARININ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERE KARŞI ETKİSİ

Trakya University Journal of Natural Sciences

Miray Üstüntürk-Onan

Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının direnç profilleri: Beş yıllık değerlendirme

Ortadoğu Tıp Dergisi

Tuna DEMİRDAL, Pınar Şen, Erkan YULA, Selçuk KAYA, Salih Atakan NEMLİ, Mustafa Demirci

In-vitro susceptibility of multiple drug resistant Pseudomonas aeruginosa to organic acids

Journal of Microbiology and Infectious Diseases

Basavraj S NAGOBA, Bharat WADHER, Sohan SELKAR

An investigation of type 3 secretion toxins encoding-genes of Pseudomonas aeruginosa isolates in a University Hospital in Egypt

Journal of Microbiology and Infectious Diseases

Awny A. Gawish, Nahla A Mohamed, Gehan A El-Shennawy, Heba A. Mohamed