V. Sinem ARIKAN KARGI

KUMAŞ ATKI HATASI TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI VE ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

A COMPARISON OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODELS AS IN PREDICTORS OF FABRIC WEFT DEFECTS

Tekstil ve Konfeksiyon

2014 - Cilt: 24 - Sayı: 3

Sayfalar: 309 - 316

Benzer Makaleler

BOYANMIŞ KUMAŞLARDA KİMYASAL APRE UYGULAMALARI SONUCUNDA OLUŞABİLECEK RENK DEĞİŞİMİNİN VE CIELab DEĞERLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK TAHMİN EDİLMESİ

Tekstil ve Konfeksiyon

Onur BALCI, R. Tuğrul OĞULATA

Yapay Sinir Ağları İle Al/Sic Kompozit Malzemenin Yüzey Pürüzlülüğünün Tahmini

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

İsmail ŞAHİN

Finansal Tablolardaki Hile Riskinin Tahmin Edilmesinde Karma Modellerin Nispi Başarısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mustafa UĞURLU, Şerafettin SEVİM

Bütanol-Diesel yakıtı kullanılan bir sıkıştırma ateşlemeli motorda motor performansı ve egzoz emisyonlarının yapay sinir ağları ile tahmini

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Samet GÜRGEN, İsmail ALTIN

Tedarikçi Değerlendirme Sürecinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı ve Sektörel Bir Uygulama

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

A. Yeşim Yayla, Selim HARTOMACIOĞLU

Tüketicinin Otomobil Talebinin Tahmini Ve Ülke Menşei Etkileri Üzerine Bir Literatür İncelemesi

İzmir İktisat Dergisi

AHMET ÖZÇAM, DİLEK SAĞLIK ÖZÇAM

AR SİSTEM MODELLEMEDE FARKLI ALGORİTMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Şaban ÖZER, Şeref SAĞIROĞLU, Ahmet KAPLAN

DÜNYA HAM PETROL FİYATLARININ ANALİZİ ve TAHMİNİ: “ÜRETİMLE BİRLİKTE FİYATLARDA ARTMAKTA MI?”

Öneri Dergisi

Hakan YILDIRIM