Gamze DOLU, Handan ÜREK

Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerin Çoklu Zekâ Alanlarını Farklılaştıran Değişkenler ve Bir Model Önerisi

Variables Differentiating Gifted/Special Talented Students’ Multiple Intelligence Areas and a Model Suggestion

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2017 - Cilt: 6 - Sayı: 1

Sayfalar: 32 - 71