Ali İhsan AKGÜN

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Zorunlu Uygulanması: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Etkilenme Süreci

MANDATORY APPLICATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS: INFLUENCE PROCESS AIMED AT MEMBERS OF THE ACCOUNTING PROFESSION

Muhasebe ve Finansman Dergisi

2012 - Sayı: 55

Sayfalar: 173 - 194