Kürşat YENİLMEZ, Öğrt Ayşegül DUMAN

İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

STUDENTS’ OPINIONS ABOUT THE FACTORS WHICH AFFECT THE MATHEMATICS SUCCESS IN ELEMENTARY EDUCATION

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

2008 - Cilt: 10 - Sayı: 19

Sayfalar: 251 - 268

Benzer Makaleler

Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sadık DURSUN, Elif KARAGÜN

Merhamet Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Merhametli Olma Düzeylerine Etkisi

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Selahattin AVŞAROĞLU

Uludağ Üniversitesi'nde yabancı dil okuyan Almanca birinci sınıf öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerine ve tekniklerine ilişkin bir analiz

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yasemin CEYLAN, Arzu ORHAN

Beden Eğitimi Öğretim Programına İlişkin Öğrenci, Veli ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Gülsen ÖZCAN, A. Dilşad MİRZEOĞLU

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİBER AYLAKLIK VE BİLİŞSEL KAPILMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Fatih ARIKAN, Hasan ÖZGÜR

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMENLERE YÖNELİK OKUL-TEMELLİ HİZMET İÇİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Milli Eğitim Dergisi

Mürşide DEMİRKOL

Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Sahip Oldukları Değerlerin Demografik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi

Değerler Eğitimi Dergisi

Mustafa Yavuz, Bülent DİLMAÇ, Deniz DERİNBAY

Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin Okuma Hızının Artırılmasında Sağaltım Paketlerinden Etkili Olanın Belirlenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Mahmut ORÇAN, E. Rüya ÖZMEN