İlgın GÖKAŞAR, Büşra BURAN, Selim DÜNDAR

Kent içi otobüs memnuniyet anketi verileri ve faktör analizinden yararlanılarak otobüslerin hizmet kalitesinin modellenmesi: İETT örneği

Modelling the quality of bus services by using factor analysis on urban bus satisfaction survey data: Case of IETT

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

2018 - Cilt: 24 - Sayı: 6

Sayfalar: 1079 - 1086

Benzer Makaleler

Çocuklar İçin Maddi Değerler Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ahmet AKIN, Mahir GÜLŞEN, Serap KARA, Banu YILDIZ

ALGILANAN MARKA BENZERLİĞİNİN; MARKA SADAKATİ, MARKA TATMİNİ VE SERVİS KALİTESİ İLE OLAN İLİŞKİSİ: KARGO KATEGORİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Öneri Dergisi

İlknur ILICALI, Önder YÖNET, Şafak ŞAHİN, Kemal SUHER

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Talebi: Bir Uygulama

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Selahattin KAYNAK, Zeynep KARACA

Küreselleştirilmiş orta karbonlu bir çeliğin işlenmesinde, kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğüne etkilerinin regresyon analizi ile modellenmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Hüdayim BAŞAK, Şehmus BADAY

KISA KARARLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN (KKÖ) : GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Ahmet AKIN, Neslihan ARICI

Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Mehmet Akif ÖNCÜ, Doğan KUTUKIZ, Cenk Murat KOÇOĞLU

ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ: TOKAT ÖRNEĞİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Kadir ARDIÇ, Hümeyra SADAKLIOĞLU

Otel Hizmetlerine Dair Konuk Beklentilerinin Kano Modeli İle Sınıflandırması ve Önceliklendirilmesi

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

R. GÖRAL, C. TOPUZ