Mehmet Gok

Türk Halklarının Kültürel Değerlerinin Oluşmasına Katkı Sağlayan Atasözlerinde İletişim Teması

COMMUNICATION WITHIN THE FRAMEWORKS OF PROVERBS, WHICH HAVE GREAT CONTRIBUTION TO CULTURAL VALUES OF TURKISH PEOPLE

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

2015 - Cilt: 4 - Sayı: 5

Sayfalar: 374 - 391