Seyran ERGİN AYDEMİR, Önder SÜNBÜL

Monıtorıng the Mathematıcs Cognıtıve Development wıth the Latent Growth Modelıng

Matematik Bilişsel Gelişiminin Örtük Büyüme Modeli ile İzlenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2016 - Cilt: 16 - Sayı: 1

Sayfalar: 0 - 0

Benzer Makaleler

Küre Dağları ve Ilgaz Dağı Milli Parklarında Ziyaretçi Yönetim Araçlarının Değerlendirilmesi

Gamze ÇOBAN, Tendü Hilal GÖKTUĞ

Niyazi Berkes’e Göre İslam ve Çağdaşlaşma

Murat KOBYA

Kitap incelemesi: Handan Çağlayan, Şemsa Özar, Ayşe Tepe Doğan (2011), Ne Değişti? Kürt Kadınların Zorunlu Göç Deneyimi, (İstanbul).

Gülay TOKSÖZ

HIZLI YİYECEK RESTORANT İŞLETMELERİNDE DEĞER FİYATLAMASI VE KARLILIK ANALİZLERİ

Ali ERBAŞ

İşyerinde Cinsel Tacizin Algılanmasında Sosyo-Kültürel Faktörlerin Etkisi: Türk Ve Yakut-Saha Toplumları Üzerine Kültürlerarası Bir İnceleme

Mahmut ARSLAN, Maria VASİLYEVA, Mustafa KILIÇ, Doğan Nadi LEBLEBİCİ, Mehmet Devrim AYDIN, M. Kemal ÖKTEM

SÜPERVİZÖR ROLLERİ ÖLÇEĞİ’NİN (SRÖ) GELİŞTİRİLMESİ

Tahsin İLHAN, Yusuf SARIKAYA, Mustafa Kemal YÖNTEM

MANİSA’NIN YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİNİN ANALİZİ - POTANTIAL ANALYSIS OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN MANİSA

Raşit ATA, Fatih ÖCAL

Durağan Olmayan Zaman Serilerinde Alternatif Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Pamuk Fiyat Analizi / A Comparative Investigation of Alternative Estimation Methods in Non-Stationary Time Series: Analysis of Cotton Price

Levent KAYA, Zeki Doğan, Turan BİNİCİ

ULUSLARARASI KARA VE DEMİRYOLU TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK

Cemal Şanlı

Müßiggänger, Faulpelz und Flaneur - Yusuf Atilgans Müßiggänger und ihm verwandte Figuren der deutschen Literatur

Mirko GEMMEL