Selahattin AVŞAROĞLU, Hülya OKUTAN

Zihin Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşam Doyumları, İyimserlik ve Psikolojik Belirti Düzeylerinin İncelenmesi

INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION OPTIMISM AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOM LEVELS OF PARENTS WITH DISABLED CHILDREN

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

2018 - Cilt: 7 - Sayı: 1

Sayfalar: 59 - 76

Benzer Makaleler