Nuran YİGİT, A. ÖKTEM, Gülderen YENTÜR

Bazı meyve ve sebzelerde pestisit kalıntılarının analizinde yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile çoklu kalıntı analiz metodunun geliştirilmesi

Improvement of multi residue analysis method for pesticide residues in some fruits and vegetables using high pressure liquid chromatography (HPLC)

Bitki Koruma Bülteni

2012 - Cilt: 52 - Sayı: 4

Sayfalar: 375 - 394