Bülent TURGUT, E. Lütfi AKSAKAL, Taşkın ÖZTAŞ, G. Emel BABAGİL

Penetrasyon Direncine Etki Eden Toprak Özelliklerine Ait Etki Katsayılarının Çoklu Regresyon Analizi ile Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2008 - Cilt: 39 - Sayı: 1

Sayfalar: 115 - 121