Seval KULA KARTAL, Ezgi MOR DİRLİK

Geçerlik Kavramının Tarihsel Gelişimi Ve Güvenirlikte En Çok Tercih Edilen Yöntem: Cronbach Alfa Katsayısı

Historical Development Of The Concept Of Validity And The Most Preferred Technique Of Reliability: Cronbach Alpha Coefficient

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2017 - Cilt: 16 - Sayı: 4

Sayfalar: 0 - 0