Mehmet TOPAL, Ecevit Eyduran, A. Mutlu YAĞANOĞLU, Adem SÖNMEZ, Sıddık KESKİN

Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge ve Temel Bileşenler Regresyon Analiz Yöntemlerinin Kullanımı

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2010 - Cilt: 41 - Sayı: 1

Sayfalar: 53 - 57