Tülay YENİÇERİ, Ulun AKTURAN

MARKA YAYMA STRATEJİSİNİN BAŞARISINI FARKLI DEĞERLENDİREN TÜKETİCİLERİN MARKA İMAJI YE RİSK ALGILAMALARI BAKIMINDAN FARKLILAŞIP FARKLILAŞMADIĞININ BELİRLENMESİ

Öneri Dergisi

2008 - Cilt: 8 - Sayı: 29

Sayfalar: 83 - 94

Benzer Makaleler

TÜRK OCAKLARINDAN HALKEVLERİNE: TÜRKİYE’DE SPORUN ERKEN DÖNEM ÖYKÜSÜ

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Nurullah CANDAN, Tanju BAĞIRGAN

Hemşirelerin Araştırmaya ve Araştırma Sonuçlarının Uygulama Alanında Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Figen ALP YILMAZ, Hatice TEL

Comparison of Individual Randomisation and Plot Design For Assessing Genetic and Environmental Variation in Nicotiana rustica / Tönbekilik Tütünde Genetik ve Çevresel Varyasyonun İncelenmesinde Tek Bitki ve Parsel Randomizasyonun Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

İrfan ÖZBERK, Harpal Sing POONİ, Fethiye ÖZBERK

PROFESYONEL MUHASEBE HİZMETLERİNİN PAZARLANMASI: TÜRKİYE UYGULAMASI

Öneri Dergisi

Yusuf SÜRMEN

BEŞİNCİ SINIF KESİRLER KONUSUNUN ÖĞRETİM SÜRECİNİN MATEMATİKSEL MODELLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Büşra ÇELİK, Alper ÇİLTAŞ

ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI / Altıntepe Urartu Castle (2012) Digging and Restoration Works

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Mehmet KARAOSMANOĞLU, Halim KORUCU, Mehmet Ali YILMAZ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE YÖNETSEL KARAR VERME TARZLARI İLİŞKİSİ: TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU (DOĞU ANADOLU BÖLGESİ) ÜYELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

İbrahim YILDIZ, Ömer İŞCAN

RUSYA'NIN TARİHE DÜŞEN EMPERYALİST GÖLGESİ

Bilig

A. Mehmet KOCAOĞLU