Cemile ŞAHİN

Bir Göçmen Kenti Olarak Eskişehir ve Eskişehir’in Sosyo-Kültürel Yapısında Tatar Kimliği

The City of Eskişehir as an Immigrant City and the Identity of Tatar in the Socio-Cultural Structure of Eskişehir

İDEALKENT

2011 - Cilt: 2 - Sayı: 3

Sayfalar: 220 - 243