Gözde Ekşioğlu Çetintahra

Kent İmajı Yaratma Sürecinde Kentsel Tasarım ve Planlamanın Sorgulanması

Questioning Urban Design and Urban Planning in the Process of Creating Image

İDEALKENT

2011 - Cilt: 2 - Sayı: 3

Sayfalar: 158 - 171