ERCAN BALDEMİR, BORA SÜSLÜ

FİRMALARIN KISA VADELİ BORÇLANMALARININ HİSSE SENEDİ FİYATLARININ DEĞİŞİMİNE ETKİSİ: MODIGLIANI-MILLER TEOREMİ

THE EFFECT OF FIRMS’ SHORT RUN DEPT ON THE PRICE VARIATION OF ASSETS THE MODIGLIANI-MILLER THEORY

İzmir İktisat Dergisi

2008 - Cilt: 23 Sayı: 2

Sayfalar: 259 - 268