Selami AYDIN, Leyla HARPUTLU, Özgehan UŞTUK, Serhat GÜZEL, Şeyda Savran ÇELİK

Çocuklarda yabancı dil kaygı ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik

The children’s foreign language anxiety scale: Reliability and validity

Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi

2017 - Cilt: 13 - Sayı: 2

Sayfalar: 43 - 52

Benzer Makaleler

Finansal Tabloların Doğruluğu ve Güvenilirliği: Belediyeler Üzerine Bir Araştırma

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İsmail GÜRSOY

SOSYAL HİZMET UYGULAMASINDA MESLEKİ UYGUNLUK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK

Toplum ve Sosyal Hizmet

Huriye İrem KALAYCI KIRLIOĞLU, Serap DAŞBAŞ, Özlem KARAKUŞ

Süpermarket Müşterilerinin Hizmet ve Ürün Kalitesi Algılarıyla Birinci ve İkinci Mertebe Doğrulayıcı Faktör Modelleri: Deneysel Bir Araştırma

Alphanumeric Journal

Gülhayat GÖLBAŞI ŞİMŞEK

Elektrikli araç şarj istasyonu yüklerinin güvenilirlik indisleri üzerine etkilerinin incelenmesi

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Doruk GÜNEŞ, İbrahim Gürsu TEKDEMİR, Mehlika ŞENGÜL, Bora ALBOYACI

Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Burcu PAMUKÇU, Ayhan DEMİR

Sporda Kişiler Arası Davranışlar Ölçeği (SKD) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Mevlüt YILDIZ, Ender ŞENEL

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algıları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

D. Neslihan Bay, Fatma Alisinanoğlu

ERKEN LOHUSALIK SÜRECİNDE KADINLARIN ALGILADIKLARI EŞ DESTEĞİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Nevin HOTUN ŞAHİN, Melike DİŞSİZ, Hüsniye DİNÇ, Fitnat SOYPAK