İsmet GÖÇER, Osman PEKER

YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLARIN VERİMLİLİK ETKİSİ: TÜRKİYE, ÇİN VE HİNDİSTAN ÖRNEKLEMİNDE KARŞILAŞTIRMALI ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

PRODUCTIVITY EFFECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT: A COMPARATIVE COINTEGRATION ANALYSIS WITH MULTIPLE STRUCTURAL BREAKS IN TURKEY, CHINA AND INDIA SAMPLE

Verimlilik Dergisi

2014 - Sayı: 1

Sayfalar: 7 - 40