Mustafa KURT

Özel Eğitimde Okul Araştırmaları İçin Alternatif Bir Araştırma Deseni: Denekler Arası Eş Zamanlı Olmayan Çoklu Başlama Düzeyi Deseni

An Alternative Design For School Research in Special Education: The Non-Concurrent Multiple Baseline Design Across Subjects

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2019 - Cilt: 32 - Sayı: 1

Sayfalar: 193 - 206