Ali İhsan AKGÜN

Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nda Tarihi Maliyet Muhasebesinden Gerçeğe Uygun Değere Yöneliş

Towards from Historical Cost Accounting to Fair Value in the Turkish Financial Reporting Standards

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2016 - Cilt: 4 - Sayı: 3

Sayfalar: 127 - 153

Benzer Makaleler

Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tecrübeleri İle Muhasebe Standartlarına Yönelik Algıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Marmara Bölgesi Örneği

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Meral Erol Fidan, Hasan Cinit

Borsa Şirketlerinin Pay Geri Alım İşlemlerine Yönelik TMS/TFRS Uygulamaları

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Burak Pirgaip, Semra Karacaer

MÜŞTERİ SADAKAT PROGRAMLARI KAPSAMINDA VERİLEN PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN TEKDÜZEN HESAP PLANI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Osman TUĞAY, Şükrü DOKUR

Avantaj ve Dezavantajları Açısından Gerçeğe Uygun Değer ile Maliyet Değeri Muhasebesinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Mustafa ARI, Rıfat YILMAZ

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde KOBİ Muhasebe Standartlarının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algı Düzeylerinin Tespitine Yönelik Uygulama (Eskişehir İli Örneği)

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Meral Erol FİDAN, Hasan CİNİT

Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartlarına Göre Gelir Tablolarının Biçimsel Yapısı, Kapsamı ve İçeriğinin Karşılaştırmalı Analizi

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Osman BAYRİ

Makul Değer Muhasebesi ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Makul Değerin Ölçümü

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Ayten Ersoy, Serkan Çakır

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Zorunlu Uygulanması: Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Etkilenme Süreci

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Ali İhsan AKGÜN