Süleyman AKDEMİR

Hak Merkezli Yenilikçi Hukuk Düşüncesi Çerçevesinde İnsanlık Anayasası Kavramı

The Concept of the Humanitarian Constitution in The Framework of the Rights -Based Innovative Law

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2017 - Cilt: 5 - Sayı: 3

Sayfalar: 207 - 224