Ali İhsan AKGÜN

İflas Ertelemesinde Ticari Alacak Karşılığı Ayırmanın Finansal Raporlama Stanadrtları Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Account Receivables from the Suspension of Bankruptcy of Financial Reporting Standards

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2017 - Cilt: 5 - Sayı: 3

Sayfalar: 15 - 36