Asiye KAKIRMAN YILDIZ

Türkiye’de Okuma alışkanlığı kültürü İçİn Okul ÖncesI eğitim kurumlarInda anaokulu kütüphanelerinin gerekliliği

Milli Eğitim Dergisi

2015 - Cilt: 45 - Sayı: 208

Sayfalar: 90 - 105

Benzer Makaleler

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİKLERİ İLE BAŞARI AMAÇ ORYANTASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Aycan BULDUR, Fatma ALİSİNANOĞLU

Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (ss.128-152)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yrd. Doç. Dr. Zarife SEÇER, Yrd. Doç. Dr. Nadir ÇELİKÖZ, Arş. Gör. Gökhan KAYILI

KAYNAŞTIRMA KAPSAMINDA YETERSİZLİĞİ OLAN VE OLMAYAN OKULÖNCESİ ÇOCUKLARINA VERİLEN SERAMİK EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Emine ERATAY, Yasemin AYDOĞAN, Melehat ALTUNDAĞ, Mustafa URAL

Okul Öncesi Dönemindeki Çocukların Yazı Farkındalığı ve Yazmaya Hazırlık Becerilerinin İncelenmesi

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

Özlem ŞİMŞEK ÇETİN

Okul Öncesinde Sınıflarda Teknoloji Kullanımı: Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Kevser Koç

Eskişehir Ölçeğinde Yerel Gazete Okuma Alışkanlığı ve Okur Beklentileri Üzerine Bir Alan Araştırması

Selçuk İletişim

Erkan YÜKSEL

ÇOCUKLARIN HAK ETTİĞİ EĞİTİMİ ALMALARINDA ONLARIN GELİŞİM HAKLARINI BİLEN VE DİKKATE ALAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ OLABİLMEK

Milli Eğitim Dergisi

Şenay BULUT PEDÜK

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ (BAŞAKŞEHİR İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Güler KANBAY AK, Bilal YILDIRIM, Hatice KADIOĞLU ATEŞ