Arzu AL, Büşra KILIÇ

Yeni Küresel Yönetişimde Esnek Diplomasinin Rolü: G20 Örneği

The Role of Flexible Diplomacy in New Global Governance: G20 Case

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2017 - Cilt: 5 - Sayı: 5

Sayfalar: 13 - 22