Ali İhsan AKGÜN

Yönetici Pozisyonunun Finansal Raporlamadaki Rolü: BİST Kurumsal Yönetim Endeksine İlişkin Bulgular

Role of Executives Position in the Financial Reporting: Evidence from BIST Corporate Governance Index

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2018 - Cilt: 6 - Sayı: 2

Sayfalar: 23 - 39