Ömer İSKENDEROĞLU, Saffet AKDAĞ

Ekonomik Büyüme, Ar-Ge Harcamaları, İhracat ve Net Yabancı Sermeye Girişinin Ülkelerin Ekonomik Fitnes Endeksi üzerindeki Etkisi

Effects of Economic Growth, R&D Expenditures, Exports and Net Foreign Capital on Economic Fitness Index of Countries

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2018 - Cilt: 6 - Sayı: 5

Sayfalar: 1 - 9