Öğr. Gör. Rukiye NUMANOĞLU TEKİN, Yrd. Doç. Dr. Fikriye YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Halil Kemal İLTER, Prof. Dr. Simten MALHAN

TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING LENGTH OF STAY WITH MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION IN TURKEY

Sosyal Güvence

2016 - Sayı: 10

Sayfalar: 74 - 94

Benzer Makaleler

ENAT European Network for Accessible Tourism-Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı İLE TÜRKİYE’NİN ERİŞİLEBİLİR TURİZME YÖNELİK OTEL İŞLETMELERİNİ KAPSAYAN DÜZENLEMELERİ VE BU DÜZENLEMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Atınç OLCAY, İbrahim GİRİTLİOĞLU, Özlem PARLAK

İzmir ilinde kiraz ağaçlarında zararlı Cicadivetta tibialis (Panzer, 1798) (Hemiptera: Cicadidae)’in yayılışı, doğadaki biyolojisi ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar

Cevdet KAPLAN, Serdar TEZCAN

TÜRKİYE’DEKİ KLİNİK ARAŞTIRMA MANZARASI: BİR CLİNİCALTRİALS.GOV VERİTABANI DEĞERLENDİRMESİ

Selçuk ŞEN

Karadeniz fındıklarında zarar yapan mayıs böceği (Melolontha melolontha) üzerinde araştırmalar.

İ. URAL

Karadeniz Bölgesinde Kiraz (Prunus avium L.) ve Vişnelerde (Prunus cerasus L.) Kiraz Yaprak Lekesi [(Blumeriella jaapii (Rehm.) V. Arx.] Hastalığı Üzerinde Araştırmalar

S. CEYLAN, O. ÇAKIR

Tıp Fakültesi 5. Dönem Öğrencilerinin Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekimin Ağız ve Diş Sağlığı İle İlgili Görev ve Sorumlulukları Konusunda Görüşleri

Deniz Çalışkan, Füsun Yaşar, Meral Demirören, Arslan Tunçbilek

Ankara'nın Çubuk İlçesine bağlı bazı köylerde patateslerde görülen virus hastalıkları.

S. KURÇMAN

ŞARAP SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ayşe AKYOL, M. Ömer AZABAĞAOĞLU, Aysu ÖZAY

Isparta ili hububat alanlarında Ekin güvesi (Syringopais temperatella (Led.))'nin toprakta canlı kalma süresi, yol açtığı ürün kayıpları ve savaş yöntemleri üzerinde araştırmalar.

M. DURAN, G. ALTINAYAR, N. KOYUNCU, Y. DÖRTBUDAK

Gelenekle Sol Arasında Sıkışmış Bir Siyasal Hareket: (Türkiye) Birlik Partisi

Atıl Cem ÇİÇEK, Selçuk AYDIN, Hüseyin BARAN