Ceylan AYDOĞDU, Asuman ŞAHAN, K. Alparslan ERDEM

GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2018 - Cilt: 18 - Sayı: 2

Sayfalar: 655 - 666