Reneto TAGİURL

Türkiye'de Sevk ve İdarenin Seyri

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1964 - Sayı: 15

Sayfalar: 67 - 72

Benzer Makaleler

İKİNCİ DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDEKİ BAŞARI DÜZEYİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Selami AYDIN

Farklı Yerel Bezelye (Pisum sativum L.) Hatlarının Bakteriyel Yanıklık Hastalığına Reaksiyonu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Ayşegül AKÇA, Dürdane MART, Sümer HORUZ, Yeşim AYSAN

SOSYALİST DÜŞÜNCENİN KAYNAKLARI: BÜYÜK BRİTANYA ve FRANSA’DA İŞÇİ HAREKETLERİNİN BAŞLANGICI ve ÜTOPYA DÜŞÜNCESİ (1800-1830)

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Ateş USLU

VİTAMİN-K ANALOGLARlNIN TAVUKLARDA PLASMA PROTROMBİN ZAMANI ÜZERİNDEKİ ETİKİLERİ

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Ahmet ÇAKIR

AKTİFLEŞTİRİLMİŞ BENTONİT KULLANARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDE UZAKLAŞTIRILMASI

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Mehmet MAHRAMANLIOĞLU, İrfan KIZILCIKLI, Celalettin USTAER, Melda TUNCAY

HATİP ÇAYINI KİRLETİCİ ETKİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Ahmet ALICILAR, Vecihi PAMUK, Atilla MURATHAN

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kodlamaya Dönük Tutumları, Öz-Yeterlilikleri ve Kodlama Öğretimi İçin Kullandıkları Yöntemler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgen KORKMAZ, Hüsnü ŞAHİN, Recep ÇAKIR, Feray UĞUR ERDOĞMUŞ

Ankara’daki Askeri Birliklerin İhtiyacı İçin Alınan Sığır Etlerinin Mikrobiyolojik Kaliteleri Üzerinde Araştırmalar

Gıda

Göksel NURSOY, Sadi AKGÜN