Cem SAATCİOĞLU, Orhan KARACA

İKTİSADİ KALKINMANIN DEMOKRASİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2015 - Cilt: 29 - Sayı: 4

Sayfalar: 0 -