Bahir ERSOY

Türk Sendikacılığında Yeni Ceryan ve Gelişmeler

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1964 - Sayı: 15

Sayfalar: 41 - 48

Benzer Makaleler

Dünya Bankası ve IMF Kapsamında Uluslararası Finans Kuruluşları ve İnsan Hakları

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Zeynep USAL

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının ve Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Akran Öğretimine Yönelik Memnuniyetlerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yusuf Ziya OLPAK, Muhammet ARICAN, Serdal BALTACI

Sosyal Hizmette Güçler Perspektifi ve Çözüm Odaklı Mülakat

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Dr. Fatih ŞAHİN

XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Antep’te Avârız Vergisinin Uygulanışı (Şeri’yye Sicillerine Göre)

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Serhat KUZUCU

VYGOTSKY VE PIAGET’NİN KURAMSAL YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA İNSAN BİLİŞSEL GELİŞİMİ ÜZERİNDE TOPLUMSALLAŞMA ETKİSİ VE BİLİŞSEL GELİŞİM SÜRECİNDE AKTİF BİR EĞİTİCİ YAPI OLARAK TOPLUMSALLAŞMA: EĞİTİM VE BİLİŞSEL GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDEKİ KURAMSAL TARTIŞMALARIN TARİHSEL-TOPLUMSAL PERSPEKTİFİ

Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi

Temel Alper KARSLI

Farklı Düzeylerde Bezelye Katılan Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Enzim İlavesinin Performans Üzerine Etkileri

Van Veterinary Journal

Tuğba BİNGÖL, Mehmet KARSLI, Selçuk ALTAÇLİ, Çağri KALE, Duran BOLAT

YAPISAL KARAKTERİSTİKLERE BAĞLI OLARAK DERİDE MÜZİKSEL SESİN ANALİZİ

Eurasian Journal of Music and Dance

Yrd. Doç. Dr. Ali Maruf ALASKAN

Proteolitik Enzimlerin Tedavide Kullanımı ve İneklerde Mastitis Tedavisindeki Etkileri

Van Veterinary Journal

Onder AYTEKİN