Toker DERELİ

Toplu Pazarlık Stratejisi ve Taktikleri

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1968 - Sayı: 19

Sayfalar: 175 - 200

Benzer Makaleler

TÜRK EğİTİM SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM KURULUşLARININ STK’LARIN KONUMLARI VE İşLEVLERİNE YÖNELİK OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜşLERİ1

Milli Eğitim Dergisi

İbrahim Hakan KARATAŞ

Fen Öğretiminde Katılımlı ve Motive Edici Sınıf Ortamı: Mobil Teknoloji Kullanımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özkan Yılmaz, Vehbi Sanalan

Kadın Güçlendirmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin Ölçülmesi: Türkiye Örneği

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Meltem INCE YENILMEZ

BİLGİSAYAR SAYISAL DENETİMLİ TAKIM TEZGAHLARINDA DEĞİŞİK İŞLEME KOŞULLARININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Can ÇOĞUN, Burçak ÖZSES

TÜRK KAMU PERSONELİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ: SAMSUN İL YÖNETİMİ ÖRNEĞİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Cuma YILDIRIM

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma Sürecine İlişkin Beklentileri Bağlamında Emeklilik Öngörülerinin Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Aynur Yumurtacı

Fen Derslerinde Animasyon Destekli Kavram Karikatürleri Kullanımının Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Ertuğ EVREKLİ, Ali Günay BALIM

Badiou’daki İki’yi Dengeye Oturtmak ya da Bir’in Hesaba Katılışı

FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi

Yücel DURSUN