Hüseyin KABA

Karabük'te 440 Sayılı Kanunun Tatbikatı ile İlgili Meseleler

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1970 - Sayı: 21

Sayfalar: 39 - 54

Benzer Makaleler

FESTİVAL KALİTESİ, ALGILANAN DEĞER, FESTİVAL TATMİNİ VE FESTİVAL SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ULUSLARARASI MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ ÖRNEĞİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Eray POLAT, Büşra DİKEN, Sultan N.KILIÇ

Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Firat Üniversitesi Örneği)

Mukaddime

Ali Serdar YÜCEL, Canan Gülbin ESKİYECEK, İsa ÇİFTÇİ, Çetin TAN, Yüksel SAVUCU, Aybala TÜRKMEN

ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ UYGULAMASI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Duygu ÜREK, İpek BİLGİN DEMİR, Özgür UĞURLUOĞLU

MUHASEBE EĞİTİMİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASINDA DERS PROGRAMLARININ ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE BİR İNCELEME

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Figen ZAİF, Yıldız AYANOĞLU

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE REFORM: SERBESTLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Coşkun Can AKTAN, İstiklal Yaşar VURAL

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÖLÜM KAYGISI İLE SOSYAL POLİTİKALARA GÜVEN İLİŞKİSİ

Akademik İncelemeler Dergisi

Merve Nur Nur OKTAR, Recep YILDIZ

QTc Aralığı Uzaması ve İnme: İskemik ve Hemorajik İnme Arasındaki Farklar

Cukurova Medical Journal

Osama Shukir Muhammed AMİN, Hawar Adnan MYCKAN, Emad Hama HUSSEİN

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SUÇ: SUÇ ORANLARININ ARTIŞI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME

Mukaddime

Zahir KIZMAZ