Ali GEVGİLİLİ

Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve Sosyal Sınıflar

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

1972 - Sayı: 24

Sayfalar: 45 - 96

Benzer Makaleler

Finansal Danışmanlık: İşletme Düzeyindeki Sorunların Çözümüne Doğru Bütüncül Bir Yaklaşım

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Berna TANER, G. Cenk AKKAYA

İki amaçlı esnek atölye tipi çizelgeleme probleminin tasarımı ve analizi: İnşaat ekipmanları imalatı sektöründe bir vaka çalışması

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Hamdi Giray REŞAT

BİR ÖLÜMÜN YANKILARI VE YAHYÂ BEY MERSİYESİ

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Gencay ZAVOTÇU, Gencay ZAVOTÇU

Keban ve Karakaya Barajları arası Fırat Nehri'nin kıyı sedimentleri ve su jeokimyası özellikleri

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Leyla KALENDER, Gamze AYTİMUR

Konjoint Analizi İle Sağlık Çalışanlarının Konut Tercihlerinin Belirlenmesi / The Determination of Residental Preferences of Healthcare Workers Through Conjoint Analysis

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Selahattin YAVUZ, Fatih ÇEMREK

Domat' Zeytini (Olea europaea L.) Çeliklerinin Kök Rejenerasyonu: Yaralama Etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Murat İSFENDİYAROĞLU, Elmas ÖZEKER

DİPLOİD ve TETRAPLOİD İNGİLİZ ÇİMİ (Lolium perenne L.) 'nin KİMYASAL BİLEŞİMLERİ ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR ARAŞTIRMA

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Sevim SAĞSÖZ

YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Editörden