Ender ŞENEL

Hedef Bağlılığı Ölçeği Yapısının Öğretmen Adaylarında Yeniden Test Edilmesi

Retesting the Structure of the Goal Commitment Scale in the Teacher Candidates

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

2020 - Cilt: 25 - Sayı: 1

Sayfalar: 55 - 62

Benzer Makaleler

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VE PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK ÖZYETERLİK İNANÇLARI

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Cemalettin İPEK, İrfan Nihan DEMİREL

Sporda ve Egzersiz Ortamında Doping Kullanımına İlişkin Ahlaktan Uzaklaşma ve Öz Düzenleyici Yeterlik Ölçeklerinin Türk Kültürüne Uyarlanması

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Ender ŞENEL, Mevlüt YILDIZ, İ̇brahim YILDIRAN

Otantiklik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Tahsin İLHAN, Yalçın ÖZDEMİR

Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları, Kaygı Düzeyleri ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

İbrahim DADANDI, Ayşe KALYON, Hikmet YAZICI

“İŞE KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN” HEMŞİRELER İÇİN UYARLANMASI

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Serap ALTUNTAŞ, Ülkü BAYKAL

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARİYER ALGILARI: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ1

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi

Aylin DİLEK, Nesrin ÖZSOY

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlere Yönelik Motivasyon Engelleri Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Hatice ALTUNKAYA, Emrah BOYLU

‘Öğretmenlik Mesleği’ ve ‘Öğrenci Yetiştirmek’ Kavramlarına İlişkin Metaforik Algılar

Eurasian Journal of Educational Research

Sevim BEZEN, İsil AYKUTLU, Nilgun SECKEN, Celal BAYRAK