Ender ŞENEL, Mevlüt YILDIZ, İ̇brahim YILDIRAN

Sporda ve Egzersiz Ortamında Doping Kullanımına İlişkin Ahlaktan Uzaklaşma ve Öz Düzenleyici Yeterlik Ölçeklerinin Türk Kültürüne Uyarlanması

The Adaptation of Moral Disengagement Scale and Self-Regulatory Efficacy Scale Related to Doping in Sport and Exercise Environments into Turkish Culture

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

2020 - Cilt: 25 - Sayı: 3

Sayfalar: 255 - 269

Benzer Makaleler

Otantiklik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Tahsin İLHAN, Yalçın ÖZDEMİR

KALP YETMEZLİĞİ HASTALARININ ÖĞRENME GEREKSİNİMLERİ ENVANTERİ’NİN (HEART FAILURE PATIENT’S LEARNING NEEDS INVENTORY) TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Betülay KILIÇ, Gülcan BAĞCIVAN, Nalan AKBAYRAK, Hatice SÜTÇÜ ÇİÇEK

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Kişisel Ve Mesleki Güç Algıları Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması

Toplum ve Sosyal Hizmet

Mehmet KIRLIOĞLU, Özlem KARAKUŞ

ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI ÖZ-YETERLİK VE ALGI ÖLÇEĞİ

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

Engin DOĞANÇ, Agah Tuğrul KORUCU

SOSYAL HİZMET UYGULAMASINDA MESLEKİ UYGUNLUK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK

Toplum ve Sosyal Hizmet

Huriye İrem KALAYCI KIRLIOĞLU, Serap DAŞBAŞ, Özlem KARAKUŞ

X-Ray Diffraction Studies of Undoped and in-Doped Cd0.22Zn0.78S Films Deposited by Spray Pyrolysis

Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences

Saliha İlican, Yasemin And Müjdat ÇAĞLAR, Saliha ILICAN, Yasemin ÇAĞLAR, Müjdat ÇAĞLAR

Vanderbilt Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Aile Değerlendirme Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tüba KÜÇÜK DOĞAROĞLU

VERMUNT’UN ÖĞRENME STİLLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Milli Eğitim Dergisi

Hasan ŞEKER